پل زمانخان
پل زمانخان
پل تاریخی زمانخان توسط یکی از سرداران ایل قشقایی (زمانخان) بر روی زاینده رود و واقع در شهرستان سامان در باغات روستای ایل بیگی استان چهارمحال و بختیاری ساخته شده است.
مسجد شیخ لطف اله مسجدی بدون صحن و منار
مسجد شیخ لطف اله مسجدی بدون صحن و منار
شیخ لطف ﷲ، مسجدى در اصفهان در میان هزاران مسجد ﻻجوردى این شهر، رو به آفتاب نشسته و تماشاگر گذر تاریخ است این بنا یکی از نفیس‌ترین آثاری است که از زمان صفویه در اصفهان به جـای مانـده است و همچـون جواهرى درخشان در تاریخ معم ...
راز مناره های جنبان
راز مناره های جنبان
در مسیر راه اصفهان به نجف آباد قریه ای است كه آن را كارلادان می گویند. امروز این روستا جزئی از شهر اصفهان به شمار می رود. در این قریه بنائی وجود دارد كه مزار یكی از زهّاد مشهور قرن هشتم هجری به نام عمو عبدالله كارلادانی است. ...
باغ گلها جلوه ای از گلهای بهشتی
باغ گلها جلوه ای از گلهای بهشتی
باغی مفرح و زیبا با انواع گلها و درختان زینتی و جویهای روان و استخر و آبنماها و آبشارصخره ای و برکه هایی که نیلوفران آبی از دل آن سربرآورده اند و کلبه های قدیمی و کوچه باغها و... تا چشم کار میکند اینجا سبز است و سرخ و صورتی و ...