رستوران ها و کافی شاپ های تله کابین رامسر
رستوران ها و کافی شاپ های تله کابین رامسر
آب و هوای رامسر نیز با توجه به نزدیکی به دریا و فراوانی اکسیژن آن تحریک کننده اشتها است. بدیهی است که در چنین شرایطی یکی از پایه های صنعت گردشگری منطقه رستوران ها باشند.