کافه رستوران شربت خانه فیروز
کافه رستوران شربت خانه فیروز
اگر کافه گرد هستید و به شهر اصفهان نیز سفر کرده اید، امکان ندارد که نام شربت خانه فیروز را نشنیده باشید. شربت خانه ای در محله قدیمی جلفا که معروف ترین هتل اصفهان نیز در آن محله قرار دارد.