وقتی غذا انگیزه اصلی سفر می‌شود!
وقتی غذا انگیزه اصلی سفر می‌شود!
گردشگری غذا مفهومی است که در آن غذا انگیزه اصلی سفر به شمار می‌رود.
بریان اصفهان
بریان اصفهان
یکی از غذاهای سنتی و بسیار خوشمزه اصفهان است که برای تهیه آن از گوشت گوسفند، جگر سفید، دارچین و خلال بادام استفاده می‌ شود و آوازه‌اش در اقصی‌نقاط جهان پیچیده و در میان ایرانیان از محبوببیت خاصی برخوردار است.