.
«به دلیل شیوع ویروس کرونا، در حال حاضر رزرو اقامتگاه امکانپذیر نمی باشد؛ چون : سلامتی شما ارزشمندتر است»
صفحه اصلی ارتباط با ما 31328407
0% کارمزد کنسلی میدالس
گرچه عملیات ثبت رزرو برای سامانه میدالس هزینه هایی دارد ، اما در صورتی که شما به هر دلیلی بخواهید رزرو خود را لغو نمایید ، میدالس هیچ وجهی بابت لغو رزرو دریافت نمی کند و لغو رزرو فقط شامل جریمه ای می شود که ارائه دهنده خدمات در نظر گرفته است