موزه هنرهای تزیینی

اصفهان، اصفهان، خیابان استانداری روبروی دانشگاه پردیس

در اوایل قرن یازدهم هـ.ق حدود ۴۰۰ سال پیش مقارن با سلطنت شاه عباس اول، احداث و جهت نگهداری لوازم سواركاری و یراق آلات و مركب های سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفت . عمارت ركیب خانه با انقراض حكومت صفویه متروك شد و بعدها در دوران قاجار به دستور میرزا ظل السلطان (فرزند ناصرالدین شاه قاجار) پس از انجام الحاقات و تعمیراتی به سبك و سیاق روز، به عنوان اندرونی اختصاصی «ظل السطان» مورد استفاده قرار گرفت .

شامل بخشهای ...


img1

قیمت نسبت به کیفیت

img1

نحوه برخورد کارکنان

img1

موقعیت مکانی

img1

تمیز بودن

img1

کیفیت لوازم

img1

امکانات

در اوایل قرن یازدهم هـ.ق حدود ۴۰۰ سال پیش مقارن با سلطنت شاه عباس اول، احداث و جهت نگهداری لوازم سواركاری و یراق آلات و مركب های سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفت . عمارت ركیب خانه با انقراض حكومت صفویه متروك شد و بعدها در دوران قاجار به دستور میرزا ظل السلطان (فرزند ناصرالدین شاه قاجار) پس از انجام الحاقات و تعمیراتی به سبك و سیاق روز، به عنوان اندرونی اختصاصی «ظل السطان» مورد استفاده قرار گرفت .

شامل بخشهای زیر میباشد

۱-خط و كتابت   ۲-آثار لاكی و روغنی ۳-دستبافته ها و رودوزی های سنتی ۴-نگارگری ۵-آبگینه فلزی ۶-آثار جنوبی

مناسب برای معلولین

نشانی : اصفهان، اصفهان، خیابان استانداری روبروی دانشگاه پردیس

شماره تماس : ۳۲۲۱۸۶۰۶

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۳بعدازظهر - پنج شنبه ۸ الی ۱۲ ظهر

هتل های پیشنهاد میدالس

مراکز تفریحی پیشنهاد میدالس