جستجوی مجدد ۴۴ اقامتگاه یافت شد | نتایج جستجو در : بندرانزلی


مرتب سازی : قیمت
ویلا دو خوابه قیمت مناسب
%۱۰
ویلا دو خوابه قیمت مناسب

نشانی : ‌گیلان، بندرانزلی،جنب بازار گیلار

ظرفیت بزرگسال : ۶ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۱۶۸,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا دوخوابه رو به دریا
%۱۰
ویلا دوخوابه رو به دریا

نشانی : ‌گیلان، بندرانزلی،پشت شهرک گلها

ظرفیت بزرگسال : ۷ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۳۶۶,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا دو خوابه ارزان
ویلا دو خوابه ارزان

نشانی : ‌گیلان، بندرانزلی،ساحل قو

ظرفیت بزرگسال : ۸ نفر
ظرفیت کودک : ۲ نفر
ظرفیت اضافه : ۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۱۸۲,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا دوخوابه لوکس
ویلا دوخوابه لوکس

نشانی : ‌گیلان، بندرانزلی،خیابان اطباء ، جنب هتل دلفین

ظرفیت بزرگسال : ۶ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۲۷۶,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا دو خوابه لوکس استخردار
ویلا دو خوابه لوکس استخردار

نشانی : ‌گیلان، بندرانزلی،روستای تربه گوده

ظرفیت بزرگسال : ۷ نفر
ظرفیت کودک : ۲ نفر
ظرفیت اضافه : ۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا یک خوابه رو به دریا
ویلا یک خوابه رو به دریا

نشانی : ‌گیلان، بندرانزلی،پشت شهرک گلها

ظرفیت بزرگسال : ۵ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۳۰۳,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا تابستانی دوخوابه استخردار
ویلا تابستانی دوخوابه استخردار

نشانی : ‌گیلان، بندرانزلی،خیابان پاسداران

ظرفیت بزرگسال : ۶ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۷۹۲,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا باغ استخردار
ویلا باغ استخردار

نشانی : ‌گیلان، بندرانزلی،روستای تربه گوده

ظرفیت بزرگسال : ۶ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا جنگلی دو خوابه
ویلا جنگلی دو خوابه

نشانی : ‌گیلان، بندرانزلی،روستای تربه گوده

ظرفیت بزرگسال : ۹ نفر
ظرفیت کودک : ۲ نفر
ظرفیت اضافه : ۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۴۴۰,۰۰۰ تومان
۲.۵