جستجوی مجدد ۱۱ اقامتگاه یافت شد | نتایج جستجو در : رامسر


مرتب سازی : قیمت
ویلا جنگلی لوکس 2 خواب
ویلا جنگلی لوکس 2 خواب

نشانی : ‌مازندران، رامسر،10 کیلومتری رامسر

ظرفیت بزرگسال : ۳ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۲ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۴۰۹,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا جنگلی 2 خواب استخردار جنگلی
ویلا جنگلی 2 خواب استخردار جنگلی

نشانی : ‌مازندران، رامسر،7 کیلومتری رامسر

ظرفیت بزرگسال : ۳ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۴ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۷۲,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا جنگلی 4 خواب استخردار اختصاصی
ویلا جنگلی 4 خواب استخردار اختصاصی

نشانی : ‌مازندران، رامسر،6 کیلومتری رامسر

ظرفیت بزرگسال : ۸ نفر
ظرفیت کودک : ۲ نفر
ظرفیت اضافه : ۱۰ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا ساحلی 2 خواب دربستی
ویلا ساحلی 2 خواب دربستی

نشانی : ‌مازندران، رامسر،2 کیلومتری مرکز شهر رامسر

ظرفیت بزرگسال : ۳ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۲ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۵۲۳,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا 3 خواب چوبی استخردار VIP
ویلا 3 خواب چوبی استخردار VIP

نشانی : ‌مازندران، رامسر،روبروی دانشگاه ملاصدرا،200متر داخل کوچه

ظرفیت بزرگسال : ۵ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۲ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۱,۸۱۴,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا جنگلی باغ 2 خواب اختصاصی
ویلا جنگلی باغ 2 خواب اختصاصی

نشانی : ‌مازندران، رامسر،5کیلومتری رامسر،فاصله از جاده اصلی 2 کیلومتر به سمت کوه ج...

ظرفیت بزرگسال : ۴ نفر
ظرفیت کودک : ۰ نفر
ظرفیت اضافه : ۳ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۳۰۸,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا جنگلی 2 خواب اختصاصی
ویلا جنگلی 2 خواب اختصاصی

نشانی : ‌مازندران، رامسر،7 کیلومتری رامسر

ظرفیت بزرگسال : ۴ نفر
ظرفیت کودک : ۰ نفر
ظرفیت اضافه : ۳ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۲۶۴,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا جنگلی 3 خواب کوهپایه استخردار VIP
ویلا جنگلی 3 خواب کوهپایه استخردار VIP

نشانی : ‌مازندران، رامسر،4 کیلومتری رامسر

ظرفیت بزرگسال : ۷ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۶ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۵
ویلا جنگلی 2 خواب کوهپایه
ویلا جنگلی 2 خواب کوهپایه

نشانی : ‌مازندران، رامسر،5کیلومتری رامسر،انتهای جاده میرزاکوچک خان به سمت جنگل دال...

ظرفیت بزرگسال : ۴ نفر
ظرفیت کودک : ۱ نفر
ظرفیت اضافه : ۴ نفر با هزینه اضافی
رزرو از ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲.۵