باغ مناسب برگزاری جشن

باغ مناسب برگزاری جشن

ظرفیت بزرگسال : ۳۰ نفر
ظرفیت کودک : ۵ نفر
ظرفیت نفر اضافه : ۱۰ نفر با هزینه اضافی
( )

ساعت ورود و خروج :
ورود ساعت ۱۶ خروج ساعت ۲۴

۶۶۰,۰۰۰ تومان هر شب

امکانات اقامتگاه :


چای ساز
استخر روباز
مبلمان
مناسب برای معلولین حرکتی
یخچال
آنتن دهی موبایل ؛ خوب
پارکینگ روباز
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس بهداشتی فرنگی
کولر آبی
چشم انداز فضای سبز
فضای سبز
کف پوش،سرامیک
میز ناهارخوری
اجازه همراه داشتن حیوانات خانگی
امکان پخت و پز
پارکینگ مسقف
حمام / دوش
صبحانه رایگان
پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۲
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۳
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۴
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۵
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۶
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۷
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۸
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۹
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۰
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۷
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۲
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۴
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۲/۱
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹/۱۲/۲
۶۶۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه های پیشنهاد میدالس