باغ مناسب برگزاری جشن

باغ مناسب برگزاری جشن

ظرفیت بزرگسال : ۳۰ نفر
ظرفیت کودک : ۵ نفر
ظرفیت نفر اضافه : ۱۰ نفر با هزینه اضافی
( )

ساعت ورود و خروج :
ورود ساعت ۱۶ خروج ساعت ۲۴

۶۶۰,۰۰۰ تومان هر شب

امکانات اقامتگاه :


چای ساز
استخر روباز
مبلمان
مناسب برای معلولین حرکتی
یخچال
آنتن دهی موبایل ؛ خوب
پارکینگ روباز
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس بهداشتی فرنگی
کولر آبی
چشم انداز فضای سبز
فضای سبز
کف پوش،سرامیک
میز ناهارخوری
اجازه همراه داشتن حیوانات خانگی
امکان پخت و پز
پارکینگ مسقف
حمام / دوش
صبحانه رایگان
چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه
۱۴۰۰/۲/۱
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۳
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۴
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۵
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۶
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۷
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۸
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۹
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۰
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۱
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۲
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۳
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۴
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۵
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۶
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۷
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۸
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۱۹
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۰
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۱
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۲
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۳
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۴
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۵
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۶
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۷
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۸
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۲۹
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۳۰
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۲/۳۱
۶۶۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه های پیشنهاد میدالس